Миний тухай

Чөлөөт цагаараа аялах хоббитой

Энэ дээр өөрийн аялах сонирхолтой холбоотой мэдсэн, харсан зүйлсээ жижиг видео, тэмдэглэл хэлбэрээр оруулж байгаа билээ.

Амралт гэдэг өөрийн БАЙНГА хийдэг зүйлээ ӨӨРЧЛӨХИЙГ хэлнэ.
KISS – KEEP IT SUPER SIMPLE.